Concurs cu premii “Cumpara painea ambalata si Enache Morarit te premiaza!”

 Regulamentul oficial al Concursului Cumpara painea ambalata si Enache Morarit te premiaza ! 

Campania promotionala sub forma de concurs (denumita in ceea ce urmeaza “concurs” se va derula cu respectare prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”).

Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Concurs.

I. Organizator

Organizatorul Concursului este S.C. ENACHE-MORARIT SRL, persoana juridica de drept roman, avand sediul social in Husi, Judetul Vaslui, Str. Calea Basarabiei, Nr.96B, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Vaslui sub Nr. J37/963/1993, CUI RO 4975725, reprezentata prin domnisoarea Anca ENACHE, cetatean roman, nascut in orasul Husi, Judetul Vaslui, la data de 10.10.1985, domiciliat in Husi, Judetul Vaslui, Str. Calea Basarabiei, Bl.B5, identificat cu C.I. Seria VS, Nr. 400252, eliberat de politia Husi, C.N.P. 2851010226795, in calitate de administrator.

II. Locul,valoarea si desfasurarea Concursului

Concursul se va desfasura  in orasul Husi si satele adiacente,pe parcursul a 40 de zile calendaristice, valoarea premiilor este de 5000 ron,incepand cu data de 1 octombrie 2012 incepand cu ora 8.00 si inceteaza la data de 10 noiembrie 2012 la ora 23:59:59. Programul promotiei este zilnic intre orele 00:00:00 – 23:59:59. Dupa data de 10 noiembrie 2012 organizatorul nu va mai avea nicio obligatie legala in acest sens.

III. Premiul-Se vor acorda in total 51 de premii.

  1. Premiile acordate in cadrul Concursului sunt:

-          1 Cuptor pentru paine marca Moulinex,culoarea alb

-          3 prajitoare de paine marca Philips,culoarea alba

-          15 Premii care contin fiecare acordarea a cate 2 paini/zi timp de 30 de zile(1 buc paine neagra la tava si  1 buc paine cu alune)

-          25 pachete cu produse Enache Morarit: un pachet contine 12 kg Malai Grisat 1/1, 12 kg Faina 000 1/1;

-          7 pachete ce contin(3 buc faina 000 1/1 si 3 buc malai grisat 1/1).

Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor premiilor acordate (de exemplu: perioada, model, locatie etc)

  1. Organizatorul nu va raspunde legal pentru eventualele defecte de fabricatie ale premiilor, pentru acesta urmand sa raspunda conform legii producatorii acestor obiecte.
  2. Orice obligatie de natura fiscala in legatura cu premiul castigat este in sarcina exclusiva a castigatorului cu exceptia impozitului ce trebuie retinut la sursa conform prevederilor legale in vigoare.

IV. Conditii de participare

 1. La Concursul cu premii Cumpara painea ambalata si Enache Morarit te premiaza !  poate participa orice persoana fizica rezidenta sau nu in Romania, indiferent de nationalitate, cu varsta de peste 18 ani, impliniti cel tarziu la data inceperii concursului .

Modalitatea de inscriere la Concurs este:

 - Se cumpara painea ambalata si se razuieste autocolantul de pe ambalaj.

 - Pentru cele 7 pachete mentionate mai sus,va raspunde in direct la radio Plus Fm

Unor intrebari legate de Enache-Morarit.

3. Nu pot participa la aceast Concurs angajatii, asociatii/actionarii, administratorii societatii SC Enache Morarit SRL..

4. Organizatorul poate sa faca public in direct la radio local (Plus Fm) numele castigatorului si premiul acordat. Organizatorul poate sa faca  publice, in scopuri publicitare, numele, fotografia si materialele filmate cu participantii si castigatorii acestui Concurs.

5. In cazul in care un castigator este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, acesta este indreptatit sa intre in posesia premiului numai prin internediul tutorelui legal, incluzand semnarea de catre tutore a unei declaratii date cu incuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de premiul respectiv si de participarea incapabilului la prezentul Concurs.

V. Modul de desfasurare al Concursului  – acordarea premiilor

1. Produsul Enache Morarit participant la concurs va fi painea  ambalata cu autocolant .

2. Participantul va cumpara painea mai sus mentionata si va razui autocolantul de pe ambalaj,urmand se afle imediat conform inscrisului daca a castigat sau nu si ce premiu a castigat.Castigatorul se va prezenta la sediul firmei Enache-Morarit din Husi,str. Calea Basarabiei nr.96 B,telefon 0335.426.839,pentru validare.Validarea consta in indentificarea castigatorului pe baza C.I. in original(o copie ramane la sediu),se inscrie in tabelul castigatorilor cu semnatura ambelor parti si se retine autocolantul validat.Autocolantul este valid cu conditia sa fie intact si autentic.

3. Premiile se pot face publice la radio Plus Fm.

4. Acordarea premiilor se va face pe baza autocolantului validat,castigatorul va putea ridica premiile de la sediul firmei.

 

VI. Responsabilitate

1. Organizatorul Concursului nu va avea nicio raspundere derivand din si nu va putea fi implicat in litigii legate de detinerea sau proprietatea asupra ambalajelor si autocolantelor participante la Concurs.

2. Organizatorul nu isi asuma nici o raspundere pentru autocolantele  necorespunzatoare calitativ (deteriorate, falsificate)  sau pentru alte greseli comise din culpa participantilor.

3. Prezentul Regulament reprezinta un set de conditi minimale pe care participantii la Concurs trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerati eligibili.

4. Organizatorul Concursului va acorda premiile persoanei a carei solicitare a fost prezentata Organizatorului in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

VII. Protectia datelor personale

1. Participarea la Concurs implica acceptarea expresa a participantilor ca datele lor personale sa fie pastrate si prelucrate in baza de date a Organizatorului si partenerilor contractuali ai acestuia in scopul unor potentiale informari ulterioare din partea acestora. Participantii care doresc ca dupa terminarea Concursului sa nu primeasca informari viitoare de la Organizator si partenerii contractuali ai acestuia, au dreptul de a notifica aceasta Organizatorului potrivit prevederilor art. 15 din Legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Organizatorul se obliga sa indeplineasca toate conditiile prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea Concursului, respectiv Ordonanta Nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, Legea Nr. 677/2001 din 21.11.2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date precum si orice alte acte normative aplicabile.

3. Castigatorii pot  participa la activitatile promotionale organizate de Organizator, legat de acest  Concurs.

VIII. Dispozitii finale

1. Organizatorul calculeaza  impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre castigatori, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare. Aceasta precum si orice alte obligatii de natura fiscala in legatura cu aceste venituri urmand a se achita in conformitate cu prevederile legale.Toate impozitele si taxele sunt in sarcina castigatorului,dar se retin se se vireaza de catre organizator.

2.  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru ambalajele si/sau autocolantele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului.

3. In cazul in care, in urma unor verificari ulterioare, se constata ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a retrage premiul acordat.

4. In cazul in care organizarea Promotiei este impiedicata de evenimente de forta majora, Organizatorul isi rezerva dreptul de a decide, dupa caz, incheierea sau prelungirea campaniei promotionale.

5. Premiul neacordat din motivele strict prevazute de prezentul Regulament va ramane in proprietatea Organizatorului, care isi rezerva dreprul de a-l folosi in promotiile ulterioare.

6.. Regulamentul de participare/desfasurare a Concursului va fi publicat pe site-ul oficial al Organizatorului www.enache-morarit.ro

7. Organizatorul isi rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament de cate ori este necesar, cu informarea corespunzatoare a celor interesati.

 

Comments are closed.

Retete culinare

Viziteaza eBucate.ro pentru retete culinare ca la mama acasa, dar si pentru a particioa la promotii si concursuri.

Cariere la Enache Morarit

Alatura-te echipei Enache Morarit. Depune CV-ul tau la sectiunea "Cariere".

Brichetare biomasa

Enache Morarit este unic importator si distribuitor al utilajelor pentru brichetat masa vegetala BIOMASSER si TOMMASER. Va rugam sa vizitati site-ul nostru dedicat comercializaraii de utilaje.
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.